Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Szkolenia wstępne i okresowe

Szkolenia BHP mają charakter obligatoryjny – każdy pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracowników zakresie BHP.

 

Proponujemy Państwu następujące szkolenia BHP:

 

  • Szkolenia wstępne ogólne dla nowo zatrudnionych pracowników,

 

  • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego–szkolenie przeznaczone dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy prowadzą instruktaże stanowiskowe nowozatrudnionych pracowników

 

  • Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami-szkolenie takie należy zorganizować do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Zaświadczenie jest ważne do 5 lat

 

  • Szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej-kadra inżynieryjno-techniczna powinna przejść szkolenie w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia lub objęcia pracy na tym stanowisku. Zaświadczenie jest ważne przez okres do 5 lat 

 

  • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych-szkolenie przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Zaświadczenie jest ważne do 6 lat

 

  • Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych–szkolenie przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Zaświadczenie ważne jest przez okres do 3 lat, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, zaświadczenie ważne jest do 1 roku

Zobacz również

Szkolenia wstępne i okresowe
mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231