Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Statystyki dotyczące przyczyn niebezpiecznych uszkodzeń.

Statystyki dotyczące przyczyn niebezpiecznych uszkodzeń.Procentowy udział przyczyn nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń przy urządzeniach objętych dozorem technicznym, które wydarzyły się z przyczyn innych niż czynniki zewnętrzne w grupie urządzeń transportu bliskiego:

2% - wypadki z przyczyn błędów projektowych/konstrukcyjnych
1% - wypadki z powodu wady wytwarzania
2% - wypadki z przyczyn materiałowych
92% - wypadki spowodowane błędami eksploatacyjnymi.

Jak widać najważniejszym powodem wypadków są błędy eksploatacyjne. Statystyki dotyczą jedynie urządzeń objętych dozorem technicznym.

mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231