Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Kryteria zużycia łańcucha w wózku podnośnikowym

Kryteria zużycia łańcucha w wózku podnośnikowym

Wartością, którą należy kontrolować przy łańcuchach w wózku widłowym jest ich wydłużenie. Maksymalne wydłużenie w stosunku do wartości nominalnej wynosi 3% dla łańcuchów płytkowych (najczęściej spotykanych) oraz 2% dla łańcuchów rolkowych. Ten wymiar można zmierzyć suwmiarką lub ocenić za pomocą specjalnej linijki. Przy ocenie stanu łańcuchów należy pamiętać również o innych kryteriach, takich jak: wytarcie sworzni i płytek, pęknięcia, przekręcone lub wypchane sworznie, korozja, przesztywnienia łańcucha oraz równomierne naprężenie łańcuchów.

Ważne: Regulację i wymianę łańcuchów w wózku mogą być dokonywane wyłącznie przez konserwatora upoważnionego przez dozór techniczny, a regulacje i wymiana powinna być odnotowana w dzienniku konserwacji.

mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231