Obsługa BHP
Obsługa BHP
Szkolenia wstępne i okresowe. Pełnienie zadań służby BHP.
Obsługa PPOŻ
Obsługa PPOŻ
Szkolenia i obsługa z ochrony przecipożarowej.
Obsługa UDT
Obsługa UDT
Wózki widłowe, żurawie HDS, dźwigi towar

Jaka naklejka UDT jest obowiązująca?

Jaka naklejka UDT jest obowiązująca?

Zapewne większość z Was pamięta tą naklejkę z lewej, od września 2014 Urząd Dozoru Technicznego wprowadził nowy wzór naklejki. Zatem która jest obowiązująca?

Ano obydwie. Inspektorzy, którym zostały stare naklejki nadal przyklejają je na urządzenia i aktualnie możemy spotkać dwa wzory naklejek na urządzeniach. Warto przypomnieć, że naklejka jest tylko informacją do kiedy ważna jest decyzja zezwalająca na eksploatację, bo właśnie ta decyzja jest dokumentem dopuszczającym urządzenie do eksploatacji.

Naklejka nie musi być nawet przyklejana na urządzeniu, często nawet osoby sprzątające usuwają je, zwłaszcza w dźwigach osobowych (windach) oraz schodach ruchomych. Dodatkowo chemia do czyszczenia działa destrukcyjnie na naklejki i zdarza się, że nie wytrzymują one nawet roku.

mgr inż. Daniel Olkowski
Telefon: +48 692 203 231